Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VNOROVY
od 9.12. do 17.12.2023

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
SO
9.12.
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina Dnes mše sv. není
NE
10.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:30 Za +Jaroslava Ehrlicha
10:00 Za farní společenství
11:00 Křest - Josef Studnička
14:30 Předvánoční zpovídání (do 15,30 hodin)
PO
11.12.
Pondělí po 2. neděli adventní 18:00 Za +rodinu Sovkovu a Jandovu
ÚT
12.12.
Úterý po 2. neděli adventní 06:45 Za +rodiče Jana a Marii Ivanovy a bratry z obou stran
(rorátní mše svatá s dětmi a snídaně na faře)
ST
13.12.
památka sv. Lucie, panny a mučednice 18:00 Za +rodinu Vaštíkovu a Ryškovu
ČT
14.12.
památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 07:00 Za Jiřího Šmacha a duše v očistci

15.12.
pátek 2. adventního týdne 18:00 Za manžele Františka a Annu Knotkovy, syna Františka, živou a +rodinu
(mše svatá zvláště s dětmi a rodiči)
SO
16.12.
sobota 2. adventního týdne 07:00 Za Annu Šimšíkovu, manžela, živou a +rodinu
NE
17.12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete) 07:30 Za +Marii a Karla Uhlíkovy, syna Karla a rodiče z obou stran
10:00 Za farní společenství
Úklid kostela - ulice U Jazera a Hlavní: Stojaspalová, Vajdíková, Procházková, Kryzstková, Uřičářová, Petruchová, Vašíčková, Symerská a Otrhálková.
  • Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou zve rodiny s dětmi na vánoční dílu - Andílci z ovčí vlny - ve čtvrtek 14. 12. 2023 v 16 hodin v klubovně CPR v Zarazicích. Příspěvek 30 Kč na materiál. Děti zdarma.
  • Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela
MIMOŘÁDNÉ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
Při příležitosti 800. výročí "Vánoce v Grecciu" udělila Apoštolská penitenciárie všem věřícím, kteří od 8. prosince 2023 (Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie) do 2. února 2024 (Svátek Uvedení Páně do chrámu) navštíví kostel, svěřený františkánům, minoritům a kapucínům kdekoli na světě. V naší diecézi to jsou kostel Zvěstování Páně v Uherském Hradišti, kostel sv. Josefa v Moravské Třebové a kostel Zvěstování Páně bratří kapucínů v Olomouci. Věřící, kteří setrvají v modlitbě před jesličkami, mohou za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Také ti, kteří jsou nemocní a nemohou navštívit tyto kostely, mohou získat plnomocné odpustky, když obětují svoje utrpení Pánu nebo vykonají nějaký skutek zbožnosti.