farní kostel sv. Alžběty Durynské

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Nejbližší události v místě (rozmezí od 26.2. do 7.3.2024)

Den Čas Druh intence
pondělí
26.2.
18:00 Mše svatá

Za rodiče Konečné, syna Václava a rodiče Blažkovy

úterý
27.2.
18:00 Mše svatá

Za +rodiče Mokrošovy a Venclíkovy, dceru Martu, vnuka Tomáše a duše v očistci

středa
28.2.
18:00 Mše svatá

Za Františka Konečného, manželku Alžbětu a rodiče

čtvrtek
29.2.
18:00 Mše svatá

Za manžele Ivanovy, dceru Ludmilu, manžele Břečkovy, syna Františka a vnuka

pátek
1.3.
16:30 Adorace

Zpovídání - osobní adorace zakončená v 17:15 hodin litaniemi a svátostným požehnáním

17:30 Oznámení

Křížová cesta s dětmi (1. a 2. třída)

18:00 Mše svatá

Za živou a +rodinu Studénkovu

sobota
2.3.
07:30 Mše svatá

Za +Marii Peluchovou, živé a zemřelé spolužáky ročníku 1955 a 1956

neděle
3.3.
07:30 Mše svatá

Za +rodiče Kotkovy a Čambalovy, jejich syny a duše v očistci

10:00 Mše svatá

Za farní společenství

11:00 Bohoslužba slova

Křest - Maja Zubalíková

14:00 Oznámení

Křížová cesta v kostele (ministranti)

pondělí
4.3.
18:00 Mše svatá

Za Jana a Marii Malíkovy, dceru Alžbětu a duše v očistci

středa
6.3.
18:00 Mše svatá

Za Františka Pavku, manželku Marii, rodiče a duše v očistci

čtvrtek
7.3.
18:00 Mše svatá

Za +Františku Poláchovou, manžela, vnuka, snachu a živou rodinu

Místo uskutečnění

N 48°55.74138', E 17°20.8677'

Sdílejte info