VFMládež

VFMládež

„Vy jste sůl země, vy jste světlo světa.“ Mt 5, 13-14 

I my, mladí, se chceme zapojit do života vnorovské farnosti, nebýt pasivní, starat se o to, aby se něco dělo. Chceme „osolit“ a „prosvítit“ život farní obce. Tvoříme společenství, které nechce jen sedět doma. Vždyť co je lepšího, než strávit příjemné chvíle s přáteli a kamarády? Rádi se smějeme a rozdáváme radost lidem kolem sebe.

WEBOVÉ STRÁNKY: