Křest

Křest

Křest je první ze svátostí. Je to největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy (u malých dětí dědičný hřích, u dospělých také i všechny osobní hříchy), získává duchovní dary – ctnost víry, naděje a lásky. Pokřtěný má pak právo na ostatní svátosti.

Podmínky pro křest malého dítěte od 0–6 let

 1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů, ne babička nebo dědeček.
  • Přijďte osobně na faru za knězem. Je praktické si setkání předem domluvit (604 315 656, [email protected]) nebo přijít hned po mši svaté.
  • Můžete napsat e-mail, popsat svoji situaci a domluvit si osobní setkání.
  • Telefonická domluva není ideální. Můžete kněze zastihnout ve chvíli, kdy si to nemůže hned poznačit. A lepší je mít věci sepsané, aby se na něco nezapomnělo. 
 2. Křest má být v té farnosti, v které žijí rodiče. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce. Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak bude potřeba si zajistit potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
 3. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.
  • Církevní sňatek rodičů sice není nutnou podmínkou. Ale předpokládá se, že rodiče plánují co nejdříve vstoupit do manželství před Bohem.
  • Není nutné, aby oba rodiče byli pokřtění. Ale nepokřtěný rodič musí také souhlasit se křtem.
  • Nedílnou součástí křesťanské výchovy je, aby pak dítě navštěvovalo hodiny náboženství. 
 4. Před vlastním křtem účastnit se přípravy – rozhovoru o křtu a jeho obřadu, o víře a životě z víry. Délka přípravy se odvíjí od několika skutečností:
  • Rodiče žijí v církevním manželství: jen příprava s knězem. Termín křtu se může domluvit již při prvním setkání.
  • Rodiče nežijí v církevním manželství: příprava má 2 části. Na děkanátním Centru pro rodinu a setkání s knězem. Nejdříve se ale přijďte na vše domluvit s knězem. Termín křtu se domlouvá až po absolvování přípravy na Centru pro rodinu.
 5. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Kmotr má být biřmovaný, nebo mít v úmyslu v nebližší době přijmout svátost biřmování.
  • Může být jeden kmotr nebo dva kmotři. Pokud dva, tak jeden je muž a druhý žena. Nemusí to být manželé. 

Podmínky pro křest dítěte od 7 do 14 let

 1. Kromě předcházejících podmínek je třeba, aby dítě v tomto věku by mělo o víře už samo něco vědět. Žádá se proto aspoň rok společného setkávání s ostatními dětmi při výuce náboženství

Podmínky pro křest nad 15 let

 1. Sám se musí rozhodnout. Musí věřit v Boha Spasitele a podle víry žít.
 2. Roční příprava formou osobních a společných setkání. Křest bývá většinou o Velikonocích.