Svátost manželství

Svátost manželství

Manželství je důležité spojení dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají svátost manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho. Proto může o svátost manželství žádat ten pár, kde aspoň jeden je pokřtěný a věřící.

Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale znamená něco mnohem víc. Je svátostí. Skrze tuto svátost manželství Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství chtěl, naplánoval a dal k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, musí se s tímto Božím projektem společného života dobře seznámit.

Základní příprava k sňatku probíhá společně s dalšími páry na děkanátním Centrum pro rodinu a pak i na faře. 

Domluvte si svou svatbu včas. Třeba rok nebo půl roku dopředu. Nejpozději ale tři měsíce předem. Přijďte osobně na faru za knězem. Setkání si předem domluvte (604 315 656, [email protected]). Farář vás bude informovat o průběhu přípravy na svátost manželství a zodpoví vám všechny vaše případné otázky. 

Několik základních informací:

  • Každý pokřtěný má právo a současně i morální povinnost uzavřít manželství před Bohem. 
  • Snoubenci nemusí být oba pokřtění. Alespoň jeden ano. 
  • Svatba může být v jakékoli farnosti. Tedy nejen v místě bydliště snoubenců. 
  • Církevní papíry vyřizuje kněz farnosti, ve které se svatba koná. Proto se nejdříve obraťte na kněze tam.
  • Příprava na svatbu může být s knězem místa bydliště snoubenců nebo s knězem místa konání svatby. 
  • Příprava na Centru pro rodinu může být po domluvě v jakémkoli děkanátu.
  • Státní papíry vyřizuje obecní matrika místa konání svatby. Je třeba matriku kontaktovat nejpozději 3 měsíce před sňatkem. 

Měli jste jen civilní sňatek?

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po zplatnění manželství před Bohem a po Božím požehnání, aby pak mohl přijímat jiné svátosti svátost smíření a svaté přijímání. Stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě) před Bohem, je možné klidně i bez velkých ceremonií a neveřejně. Informujte se u kněze.

Ti, kteří žijí jen v civilním manželství, nemohou přistupovat k svátosti smíření, ani k svatému přijímání.