Klubíčko

Klubíčko

Setkávání maminek na rodičovské dovolené a jejich dětí se po několika letech obnovilo. Svou činnost jsme zahájili v září r. 2022.

Impulsem bylo:
- Vytvoření nové příležitosti, kdy se mohou děti pravidelně setkávat se svými vrstevníky a možná se tím i lépe připravit na nástup do MŠ.
- Nabídnout možnost kontaktu maminkám, které se na RD cítí izolovaně, nebo osaměle.
- Možnost sdílení svých zkušeností mezi sebou.
- Navázání nových přátelství.

V Klubíčku jsou vítány všechny maminky, které si chtějí zpestřit a zpříjemnit svoji rodičovskou „dovolenou“.

Scházíme se jednou týdně, a to v úterý od 9:30 do 11:00 na místní faře.
"Vstupné" je symbolické: 20 Kč (peníze budou použity k pořízení malého občerstvení a dokoupení např. výtvarného materiálu, hraček…)

Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší Anička a Erika


Aktuální informace a dění v Klubíčku sledujte na Facebook stránce
Své dotazy, návrhy a připomínky můžete posílat také na emaily:
[email protected]
[email protected]

plakat-klubicko-final_1