Náboženství

Náboženství

Předpokládaný rozvrh hodin náboženství
ve školním roce 2023 - 2024
 
OMLUVENKA Z NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY (3. třída)
 
ROČNÍK DEN ČAS UČEBNA VYUČUJÍCÍ
1. ročník Pondělí 12.45 - 13.30 č. 16   I.tř. Mgr. Tobolová Markéta
2.A Pondělí 12.45 - 13.30 č. 19   II.A Mgr. Křenková Jitka
2.B Úterý 12.45 - 13.30 č. 18   II.B Mgr. Křenková Jitka
3. ročník Pondělí 13.05 - 13.50 č. 17  III. A P. Hofírek Petr
4. ročník Pondělí 13.05 - 13.50 č. 40  IV. tř. Ivanová Anna
5. ročník Úterý 13.05 - 13.50 č. 41  V. tř. Ivanová Anna
6. ročník Úterý 14.00 - 14.45 č. 39  IX. tř. Ing. Vaštík Karel
7.,8.ročník Čtvrtek 14.00 - 14.45 č. 37 VIII. tř. Ing. Vaštík Karel
9. ročník Pondělí 14.00 - 14.45 č. 39  IX. tř. P. Hofírek Petr