GDPR

GDPR

Webové stránky a mobilní aplikace žádným způsobem neporušují GDPR.

Na našich webových stránkách farnosti Vnorovy shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

Jaké informace shromažďujeme.

Shromažďujeme následující typy osobních údajů: - Jméno a příjmení - E-mailovou adresu - Telefonní číslo

Jak tyto informace používáme

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům: - Zasílání novinek a informací o akcích farnosti - Komunikace s vámi ohledně vašich dotazů a požadavků

S kým sdílíme tyto informace

Vaše osobní údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami.

Jak dlouho uchováváme tyto informace

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění výše uvedených účelů.

Jaké jsou vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz a omezení zpracování. Můžete také podat stížnost u dozorového orgánu.

Jak můžete uplatnit svá práva

Pokud chcete uplatnit svá práva nebo máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]