Neposkvrněná Panno!
Přicházíme k tobě se srdcem rozpolceným mezi nadějí a úzkostí.
Potřebujeme tě, naše Matko!
Především ti však chceme poděkovat, 
protože v tichosti, jak je tvým zvykem, bdíš nad tímto městem, 
které tě dnes zahaluje do květin, aby ti řeklo o své lásce.
V tichosti, ve dne v noci, nad námi bdíš:
nad rodinami, s jejich radostmi i starostmi - dobře je znáš -;
nad místy studia a práce, nad institucemi a veřejnými úřady; 
nad nemocnicemi a domovy důchodců, nad vězeními, nad těmi, kdo žijí na ulici;
nad farnostmi a všemi společenstvími římské církve.
Děkuji ti za tvou diskrétní a stálou přítomnost,
která nám dává útěchu a naději.
 
Potřebujeme tě, Matko,
protože ty jsi Neposkvrněné početí.
Tvá osoba, samotná skutečnost, že existuješ,
nám připomíná, že zlo nemá první ani poslední slovo; 
že naším osudem není smrt, ale život, 
není to nenávist, ale bratrství, ne konflikt, ale harmonie,
není to válka, ale mír.
Při pohledu na tebe se cítíme být utvrzeni v této víře,
kterou někdy okolnosti vystavují zkoušce.
A ty, Matko, obrať své milosrdné oči
na všechny národy utlačované nespravedlností a chudobou,
zkoušené válkou; pohlédni na sužovaný národ Ukrajiny,
na palestinský a izraelský národ,
které se znovu ponořily do spirály násilí.
 
Dnes, Matko svatá, přinášíme sem, pod tvůj pohled,
tolik matek, které stejně jako ty truchlí.
Matky, které oplakávají své děti zabité válkou a terorismem.
Matky, které je vidí odcházet na cesty zoufalé naděje.
A také matky, které se je snaží rozvázat z pout závislosti,
a ty, které je doprovázejí během dlouhé a těžké nemoci. 
 
Dnes tě, Maria, potřebujeme jako ženu,
svěřit ti všechny ženy, které utrpěly násilí,
a ty, které jsou stále jeho oběťmi,
v tomto městě, v Itálii a ve všech částech světa.
Znáš je jednu po druhé, znáš jejich tváře.
Osuš, prosíme, jejich slzy i slzy jejich blízkých.
A pomoz nám nastoupit cestu výchovy a očisty,
rozpoznávání a potírání násilí, které se skrývá
v našich srdcích a myslích,
a prosit Boha, aby nás od něj osvobodil.
 
Ukaž nám znovu, ó Matko, cestu obrácení,
neboť bez odpuštění není míru.
a není odpuštění bez pokání.
Svět se změní, změní-li se srdce;
a každý musí říci: počínaje tím mým. 
Ale jen Bůh může změnit lidské srdce
svou milostí: milostí, v níž ty, Maria,
jsi ponořena od prvního okamžiku.
Milostí Ježíše Krista, našeho Pána,
kterého jsi zrodila v těle,
který pro nás zemřel a vstal z mrtvých a na kterého nám stále ukazuješ.
On je spása pro každého člověka i pro svět.
Přijď, Pane Ježíši! 
Přijď tvé království lásky, spravedlnosti a pokoje!
Amen.